Kontrollera Helgdagar

 

Jag vill se alla påskdagar från 1900 till 2050


Den tyske matematikern Carl Friedrich Gauss lyckades beräkna påskdagens datum för ett visst år på ett enkelt sätt:

  1. Dela årtalet med 19, 4 och 7 och kalla resterna a, b respektive c.
  2. Dividera 19 x a + M med 30. Kalla resten d. (M=23 åren 1800-1899, =24 åren 1900-2099).
  3. Dividera 2b + 4c + 6d + N med 7. Kalla resten e. (N=4 åren 1800-1899, =5 åren 1900-2099).

Då infaller påskdagen den (22 + d + e) mars eller om d + e > 9, den (d + e - 9) april. OBS! Får man att påskdagen infaller den 26 april skall man alltid i stället ta den 19 april (t.ex. 1981, 2076).

Skulle uträkningen ge den 25 april inträffar påskdagen i stället den 18 april om d=28, e=6 och samtidigt 11 x M - 11 dividerat med 30 ger en rest < 19 (t.ex. 1886, 1954, 2049).