Om Ertany

Ertany SPICE Systems grundades som ett konsultbolag 1993. Idag är verksamheten mestadels vilande. Sajten är omgjord till ett nyttoverktyg.

Historia

 • 1992-09: Första uppdraget från Spendrups.
 • 1993-05: Företaget grundades.
 • 1995-08: Första lanseringen på Internet.
 • 1997-05: Domänen 'ertany.se' registreras.
 • 1999-10: Alla resurser används för Y2K.
 • 2001-05: Still going strong...
 • 2003-06: Ny sajt lanseras.
 • 2008-08: Logaritmisk konvertering införs.
 • 2018-12: Sajt omgjord för konvertering.

  Christer
  Data
  Company

 • Tjänster

  Programmering:

  * C#, C++, C, Java, Pascal, VB, JavaScript
  * PowerBuilder, Paradox, Access mfl
  * Användargränssnitt, Use-Cases mfl
  * Databasmodellering, PL/SQL, Transact/SQL mfl
  * Finansiell realtidsdata; Reuter, Tibco, SIX mfl

  Utbildning:

  Kundanpassad och
  skräddarsydd utbildning för
  alla från organisationer
  till publika börsföretag.

  Rådgivning:

  Erfarenhet av
  * IT - marknad och teknologi
  * Företagsstyrning, Beslutsstöd
  * Finansiell värdering och analys
  * Data Warehousing, Business Intelligence

  Kunder

 • Atlas Copco AB (publ)
  Programmering (Finansiell riskvärdering)

 • Spendrup's AB (publ)
  Programmering (Budgetsystem)
  Utbildning (Säljanalys)

 • Pepsi Cola Nordic
  Programmering (Grafik)
  Rådgivning (Marknadsanalys)
  Utbildning (Excel)

 • CRM Treasury Systems AB
  Programmering (Realtidskoppling)
  Rådgivning (Finansiell derivatvärdering)

 • TV-Säljarna AB
  Programmering (Warehouse system)
  Programmering (Säljanalys)

 • Vivant AB
  Utbildning (Paradox)

 • Stjärnurmakarna AB
  Rådgivning (Affärssystem)
 • Jorma Karlssons Bil AB
  Utbildning (Windows, Word, Excel)

 • Munhälsan i Vaxholm
  Utbildning (Windows, Word, Excel)

 • Ek.för Bullerbybarnen
  Programmering (Web service)
  Utbildning (Windows, Word, Excel)
 • Brf Trivselhem 102
  Programmering (Web service)

 • Copyright © 1993 - , Ertany SPICE Systems, Sweden.